Vår vision

Tidningar i Norrs vision är att genom publicistisk verksamhet bidra till att stärka landsbygd och mindre orter i norra Sverige. Visionen symboliserar en tilltro till den kreativa kraft som finns i små byar och samhällen på landsbygden.


Kontakta oss:

Växel: 090-71 13 80

Chefredaktör/Ansvarig utgivare

Ingvar Näslund | 090-71 13 82

Försäljningschef

Mårten Bäck | 090-71 15 21

Marknadsansvarig

Gunnar Eriksson | 090-71 13 96

Produktionsschef

Helen Olsson  | 090-71 13 92

Ekonomiansvarig

Christina Westman | 090-71 15 02

Prenumerationsansvarig

Erica Lundholm | 090-71 13 81

Teknikansvarig

Anders K Jonsson | 090-71 15 04

All personal nås via:
fornamn.efternamn(at)tidningarinorr.se


Så här hanterar vi dina personuppgifter:

Tidningar i Norr AB (556572-8309) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du väljer att uppge och är därmed ansvarig för att dina uppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för.

Om du kontaktar oss via e-post så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med ärendet.

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över alla uppgifter om dig som finns registrerade hos Tidningar i Norr AB. Du har rätt till att begära rättelse, begränsning och radering av dina uppgifter. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinformation
Vid frågor om dina kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

0/200

Glöm inte ditt meddelande…
Fyll i ditt namn…
Fyll i din e-post…
Fyll i ditt telefonnummer, endast siffror, inga andra tecken…
Godkänn registreringen av dina personuppgifter.
Ogiltig inmatning